CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bình chọn:
3.9 trên 400 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 7 SGK Sinh học 9. Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 2 trang 7 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 7 SGK Sinh học 9. Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào?

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 3 trang 7 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 7 SGK Sinh học 9. Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 7 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 4 trang 7 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 7 SGK Sinh học 9. Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 9  SGK sinh học 9 Câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 9  SGK sinh học 9 Câu hỏi thảo luận số 3 trang 9 SGK sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết

Bài 1,2 trang 10, Sinh 9 Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học 9. Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

Xem chi tiết

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 9: Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 9:

Giải bài 2 trang 10 SGK Sinh học 9. Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 10 SGK Sinh 9 Bài 3 trang 10 SGK Sinh 9

Giải bài 3 trang 10 SGK Sinh học 9. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài