CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bình chọn:
3.9 trên 407 phiếu
Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai hai cặp tính trạng

Lý thuyết lai hai cặp tính trạng sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai một cặp tính trạng

Lý thuyết Lai một cặp tính trạng Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo) sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Menđen và di truyền học

Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh.

Xem chi tiết

Menđen - người đặt nền móng cho Di truyền học

Menđen - người đầu tiên đặt nền móng cho di truyền học với phương pháp phân tích thế hệ lai

Xem chi tiết

Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học

Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Xem chi tiết

Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Quy luật phân li độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đôi với chọn giống và tiến hoá.

Xem chi tiết

Biến dị tổ hợp

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Xem chi tiết

Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết

Trội không hoàn toàn

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Menđen

Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Xem chi tiết

Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

Ý nghĩa của tương quan trội - lặn. Tương quan trôi - lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thê thực vật- động vật và người.

Xem chi tiết

Di truyền học

Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK sinh học 9

Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 1.2 SGK và nêu nhận xét về từng cặp tính trạng đem lai?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác