Bài 13: Di truyền liên kết

Bình chọn:
3.9 trên 204 phiếu
Di truyền liên kết

Lý thuyết Di truyền liên kết Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Moocgan

Thí nghiệm của Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu di truyền.

Xem chi tiết

Ý nghĩa của di truyền liên kết

Ý nghĩa của di truyền liên kết. Trong tế bào, số lượng gen lớn hơn số lượng NST rất nhiều, nên mỗi NST phải mang nhiểu gen.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 42 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1,2, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 9. Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 9. Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Xem lời giải

Bài 3, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 9. So sánh kết quả lai phân tích Fị trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền -liên kết của 2 cặp tính trạng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 9:

Giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 9. Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn.

Xem lời giải