Đề thi giữa kì 2 Sinh 9

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tổng hợp 5 đề thi giữa kì 2 Sinh 9

Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có mối quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

Xem chi tiết