Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9

Bình chọn:
4.7 trên 64 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 5 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiếtHỏi bài