Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
3.9 trên 117 phiếu
Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đàm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thê hệ con cháu mai sau.

Xem chi tiết

Các dạng tài nguyên chủ yếu

Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật và rừng...

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 173 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 174 SGK Sinh học 9

Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 174 SGK Sinh học 9

Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 176 SGK Sinh học 9

Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 trang 177 SGK Sinh học 9

Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó?

Xem lời giải

Bài 1, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9. Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 3, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9. Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?

Xem lời giải

Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9

Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Xem lời giải