Bình chọn:
4 trên 91 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 173 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 173 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 173 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 174 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 174 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2 Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 4 trang 176 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 4 trang 176 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 176 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 5 trang 177 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 5 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2, trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9. Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem chi tiết
Bài 3,4,trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3,4,trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9. Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng