Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
3.9 trên 98 phiếu
Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1 Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 173 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao? Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2 Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục. Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 176 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó? Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9. Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9. Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Xem chi tiết


Gửi bài