Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bình chọn:
4.1 trên 101 phiếu
Tác động của con người đối với môi trường

Lý thuyết Tác động của con người đối với môi trường Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên

Một trong những tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá huỷ thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quá xấu.

Xem chi tiết

Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Xem chi tiết

Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội

Gồm có ba thời kì: Thời kì nguyên thủy, xã hội nông nghiệp và xã hội công nghiệp

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1, trang 160, SGK Sinh học lớp 9

Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó...

Xem lời giải