Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bình chọn:
4.3 trên 137 phiếu
Đột biến số lượng nhiễm sắc thế

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thế Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem lời giải

Thể dị bội

Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

Xem chi tiết

Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 68 SGK Sinh học 9. Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Xem lời giải

Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 68 SGK Sinh học 9. Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?

Xem lời giải