CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu
Khôi phuc môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Lý thuyết Khôi phuc môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Lý thuyết Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Sự cần thiết ban hành luật

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chinh hành vi của cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động cúa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Sự đa dạng của các hệ sinh thái

Các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước khác biệt nhau rất nhiều về đặc tính vật lí, hoá học và sinh học.

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cẩn có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bào vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Luật Bảo vệ môi trường đuợc ban hành nhàm ngăn chộn, khác phục các hậu quả xấu do hoạt động cửa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đàm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thê hệ con cháu mai sau.

Xem chi tiết

Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam.

Xem chi tiết

Bảo vệ hệ sinh thái biển

Biển là hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bể mặt Trái Đất. Các loài động vật trong hệ sinh thái biến rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con người. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Hiện nay, do mức độ đánh bắt hải sản tăne quá nhanh nên nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ bị cạn kiệt.

Xem chi tiết

Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp

Các hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho công nghiệp.

Xem chi tiết

Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Trách nhiệm mỗi người chúng ta trong việc bảo vệ thiên nhiên là: ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên theo luật

Xem chi tiết

Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

Bảo vệ các khu rừng hiện có, két họp với trồng cây gây rừng là biện pháp rát quan trọng nhầm bào vệ và khôi phục môi trường đang bị suy thoái. Thảm thực vật có tác dụng chóng xói mòn đát, giũ ẩm cho đát. Thực vật còn là thúc ăn và nơi ở cửa các loài sinh vật khác. Trông cây gây rừng két hợp vói bảo vệ các loài sinh vật sè góp phẩn bảo vệ các nguồn gen qúy

Xem chi tiết

Bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Rừng, đặc biệt là rừng mưa nhiệt đới. là môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Bảo vệ rừng là góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hoà khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất

Xem chi tiết

Các dạng tài nguyên chủ yếu

Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật và rừng...

Xem chi tiết

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 173 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 174 SGK Sinh học 9

Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 174 SGK Sinh học 9

Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 176 SGK Sinh học 9

Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 trang 177 SGK Sinh học 9

Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác