Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1 Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 173 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao? Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2 Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 174 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục. Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm môi trường và cách khắc phục.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 176 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay