Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu
Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó? Hãy thực hiện các yêu cầu sau: Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng. Em hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng ở nước ta đang được bảo vệ tốt. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo về khu rừng đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9. Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 177, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9. Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Xem chi tiết
Vì sao giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái? Vì sao giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 178 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Em hãy lấy ví dụ minh họa các biện pháp trên. Em hãy lấy ví dụ minh họa các biện pháp trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 179 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Các biện pháp chủ yếu nhằm cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa được ghi trong cột bên trái. Em hãy nêu hiệu quả của những biện pháp đó vào cột bên phải ( bảng 59) Các biện pháp chủ yếu nhằm cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa được ghi trong cột bên trái. Em hãy nêu hiệu quả của những biện pháp đó vào cột bên phải ( bảng 59)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 179 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Thảo luận nhóm về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên. Em có thể làm gì để  tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên. Thảo luận nhóm về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên. Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 179 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 179, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 179, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 179 SGK Sinh học 9. Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 179 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 179 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 179 SGK Sinh học 9. Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Xem chi tiết
Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng. Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp. Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 181 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 183, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 183 SGK Sinh học 9. Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 183, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 183 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp báo vệ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9. Hãy chứng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Xem chi tiết
Bảng 61 đưa ra một số qui định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống: Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường. Bảng 61 đưa ra một số qui định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống: Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 184 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó? Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 185, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 185, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 185 SGK Sinh học 9. Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay