Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bình chọn:
3.9 trên 120 phiếu
Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường. Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 161 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào?  Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó. Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào? Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 163 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường. Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 164 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 164 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9. Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy lấy ví dụ minh họa : - Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên...

Xem chi tiết

Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9 Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem chi tiếtHỏi bài