Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bình chọn:
3.7 trên 142 phiếu
Ô nhiễm môi trường là gì ?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đối, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Xem chi tiết

Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm

Ô nhiễm môi trường tạo điêu kiện cho nhiêu loại sinh vật gây bệnh cho người và động vật phát triền. Mỗi người, cán phải tích cực chống ó nhiễm mồi trường để phòng bệnh.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 161 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 163 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào? Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 164 SGK Sinh học 9

Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 164 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau

Xem lời giải

Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9

Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ minh họa :

Xem lời giải

Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem lời giải