Bài 50: Hệ sinh thái

Bình chọn:
4.3 trên 247 phiếu
Hệ sinh thái

Lý thuyết Hệ sinh thái Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thế nào là một hệ sinh thái ?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lần nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Xem chi tiết

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Chuỗi và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã

Xem chi tiết

Quan sát hình 50.1 và cho biết: Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng.

Quan sát hình 50.1 và cho biết:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 152 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 152 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1 trang 153 SGK Sinh học 9

Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ.

Xem lời giải