Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9


Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Công nghệ tế bào là gì ? Công nghệ tế bào gồm những giai đoạn nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Khái niệm nào sau đây là đúng ?

A. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

B. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô non để tạo ra cơ quan hoặc cơ thế hoàn chỉnh.

C. Công nghệ tế bào là ngành công nghẹ sử dụng tế bào sống để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

D. Cả A, B và C.

2. Ở động vật có ứng dụng công nghệ tế bào là

A. nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng, nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật.

B. nuôi cấy mô trong chọn giống cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật.

C. nhân bản vô tính ở động vật.

D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

3. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng gồm những khâu nào ?

A. Tách tế bào và mô rồi đem nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc để tạo thành mô sẹo.

B. Nuôi cấy mô sẹo trên môi trường dinh dưỡng đặc và có hoocmôn sinh trưởng thích hợp đê kích thích chúng phát triển thành những cây con hoàn chỉnh.

C. Tách và cắt, nối tạo ADN tái tổ hợp và sau đó chuyển vào tế bào nhận.

D. Cả A và B.

4. Ở thực vật, công nghệ tế bào có ứng dụng trong

A. nhân giống nhanh chóng cây trồng.

B. bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.

C. tạo cây trồng sạch bệnh và tạo giống mởi.

D. cả A, B và C

5. Công nghệ tế bào gồm những công đoạn thiết yếu nào ?

A. Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra các mô, cơ quan, cơ thể

B. Dùng hoocmôn sinh trưởng để kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh

C. Tách và nuôi cấy mô non trong điều kiện dinh dưỡng tối ưu

D. Cả A và B

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu :

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo.

+ Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hoá và phát triển thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

D

D

D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.