Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 9

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa khô?

A. Thằn lằn, lạc đà, ốc sên                          B. Ếch, lạc đà, giun đất

C. Ốc sên, ếch, giun đất                              D. Lạc đà, thằn lằn, chuột nhảy

 Câu 2 . Dặc điểm chủ yếu của mối quan hệ đối địch ở sinh vật là:

A. Một bên có lợi, bên kia không có hại cũng không có lợi.

B. Một bên sinh vật có hại, còn bên kia có lợi.

C. Cả 2 bên đều bị hại.

D.  Câu B và C đúng.

 Câu 3 . Để tạo ưu thế lai ở vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phép lai nào sau dây?

A. Lai kinh tế    B. Lai khác dòng

C. lai khác thứ   D.  Cả A, B và C.

Câu 4. Quan hệ giữa con mồi và sinh vật săn mồi là quan hệ

A. hội sinh              B. đối địch                              

C. Hỗ trợ                D.  Cộng sinh

Câu 5. Tập hợp những sinh vật nào sau đây được gọi là quần thể sinh vật ?

A. Đàn trâu ăn cỏ trên một cách đồng

B. Các cá thể ong, bướm ... trong rừng

C. các cây hoa hồng, huệ, lan... trong công viên

D.  Các cá thể chuột sống ở 2 đồng lúa khác nhau.

Câu 6. Dây tơ hồng sống bám trên cây xanh là ví dụ về mối quan hệ:

A. Cộng sinh          B. Hội sinh                             

C. Cạnh tranh         D. ký sinh

Câu 7. Sơ đồ chuỗi thức ăn đơn giản nào sau đây được viết đúng?

A. Động vật đáy → lá cây bị phân giải → cá chép.

B. Cá chép → lá cây bị phân giải → động vật đáy.

C. Lá cây bị phân giải → cá chép → động vật đáy.

D.  Lá cây bị phân giải → động vật đáy → cá chép.

Câu 8. Hải quỳ bám trên cua. Hải quỳ bào vệ của nhờ tế bào gai. Cua giúp hải quỳ di chuyển. Đó là ví dụ về mối quan hệ:

A. ký sinh               B. Cộng sinh                                      

C. Hội sinh             D.  Hợp tác

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1. Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, bò, châu chấu, chim, gà, hổ, cáo, vi sinh vật.

a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thổ có trong quần xã sinh vật trên.

b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên.

 Câu 2 .hiện tượng thoái háa do sự tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật được biểu hiện như thế nào ? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

D

D

A

B

A

D

D

B

II. Tự luận: (6 điểm)

 Câu 1 . Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, bò, châu chấu, chim, gà, hổ, cáo, vi sinh vật.

a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên.

1. Lá cây → bò → hỗ → vi sinh vật

2. lá cây → gà→ hổ → vi sinh vật

3. Lá cây → gà→ cáo → vi sinh vật

4. Lá cây → gà → cáo → hổ → vi sinh vật

5. Lá cây → châu chấu → chim → vi sinh vật

6. Lá cây → châu chấu → gà → cáo → vi sinh vật

7. Lá cây → châu chấu → gà → cáo → hổ → vi sinh vật

8. Lá cây → châu chấu → gà → hổ → vi sinh vật

b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên.

 Câu 2 . hiện tượng thoái hóa do sự tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật được biểu hiện:

- Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn: ở thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần biểu hiện ở các dấu hiệu như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết.ễ.

- Hiện tượng thoái hoá do giao phối gần ở động vật: ở các thế hệ sau, sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non...

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa:

- Do tự thụ phấn hoặc giao phối gần, vì qua nhiều thế hệ tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó có các đồng hợp lặn, biểu hiện ra kiểu hình gây hại, thường các gen lặn qui định các tính trạng xấu

-  Kiểu gen đồng hợp không gây hại thì tự thụ phấn hay giao phổi gần sẽ không thoái hoá.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Hiện tượng thoái hóa Hiện tượng thoái hóa

Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phối. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gấn ở động vật

Xem chi tiết
Quan hệ cùng loài Quan hệ cùng loài

Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể. Ví dụ : nhóm cây thông, nhóm cây bạch đàn, đàn kiến, bầy trâu.... Các sinh vật trong một nhóm thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết
Những đặc trưng cơ bản của quần thể Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1.Tỉ lệ giới tính. 2.Thành phần nhóm tuổi. 3.Mật độ quần thể

Xem chi tiết
Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

Tự thụ phấn bắt buộc ờ cây giao phấn và giao phối gán ở động vật gây ra hỉện tượng thoái hóa vì tạo ra các cập gen lặn đồng hợp gây hại.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay