Chương 2: Xã hội nguyên thủy- Sách bài tập

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 13 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

- Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ - Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu năm? - Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 13 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ. Để ghi nhớ sự kiện.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 14 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền những từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Di cốt của Vượn người sống cách ngày nay khoảng (1)... ...... năm đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1 (trang 17, SGK), em hãy miêu tả hình dáng của Người tối cổ và nói rõ hình đáng Người tối cố giống Vượn người và Người tinh khôn ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Lược đồ hình 2 (trang 18, SGK), em có nhận xét gì về sự phân bố những dấu tích của quá trình chuyến biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 14 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu nội dụng và hình ảnh từ sách, báo và Internet để viết bài giới thiệu về quá trình phát triển của người nguyên thuỷ ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 15 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? A. Bầy người nguyên thuỷ, công xã thị tộc, bộ lạc. B. Bầy người nguyên thuỷ, Người tinh khôn.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 16 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 17 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp với đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 16 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: biết làm nhiều đồ trang sức, chế độ công xã thị tộc, bước đầu biết làm nông nghiệp, nhờ có lao động để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? Hãy nêu những đặc điểm chính của mỗi giai đoạn đó.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng dưới đây về đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 18 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 18 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 19 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã giúp cho người nguyên thuỷ ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nội dung bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp. Văn hóa Phùng Nguyên Có niên đại khoảng 2000 năm TCN phân bố ở vùng Bắc Bộ; hiện vật tìm thấy chủ yêú là: mẩu xỉ đồng, mảnh vòng, đoạn dây chì...

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Khoảng 4000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4 (trang 26, SGK), em hãy cho biết: Có những loại hình công cụ, vũ khí nào được tìm thấy thuộc văn hoá Gò Mun? Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết điều gì về đời sống kinh tế của người nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 21 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao việc phát hiện và sử dụng các công cụ bằng kim loại lại dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ? Các gia đình phụ hệ có ÿ nghĩa như thế nào đối với sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất