Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 36 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vàokhoảng thời gian nào? A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. B. Tử thế kỉ VII đến thế kỉ X. C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.

Xem lời giải

Bài 2 phần Trắc nghiệm trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác đoạn tư liệu (trang 55, SGK), hãy xác định phương án đúng hoặc sai khi trả lời câu hỏi sau: Thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi điều gì từ Vương quốc Sri Vi-giay-a?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ thế kỉ VỊI đến thế kỉ X đã hình thành một số quốc gia phong kiến. Quan sát hình 1 (trang 52, SGK), em hãy hoàn thiện bảng sau.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 38 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những biểu hiện của sự phát triển giao lưu thương mại giữa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á với nước ngoài trong thời gian từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 38 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?

Xem lời giải