Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: a) Quan sát biểu đồ, cho biết: - Trục đứng thể hiện đối tượng nào. - Trục ngang thể hiện đối tượng nào. - Độ cao của các cột cho chúng ta biết điều gì. b) Lựa chọn đáp án đúng. dựa vào biểu đồ, cho biết các giai đoạn sau đây, giai đoạn nào dân số tăng nhanh nhất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối ri thức với cuộc sống

Nêu một số nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư thế giới.

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2 SGK 8 (trang 181), hãy lựa chọn đáp án đúng. a) Phần lớn diện tích châu Mỹ có mật độ dân số b) Phần lớn khu vực phía Bắc châu Phi có mật độ dân số c) Phần lớn diện tích đất nước Ấn Độ có mật độ dân số d) Phần lớn diện tích nước Việt Nam có mật độ dân số

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Ghi tên các nước vào bảng sau theo mẫu sao cho phù hợp. b) Xác định tên của năm thành phố đông dân trên thế giới năm 2018 trong lược đồ sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng số liệu ở câu 6 (trang63), cho biết: a) Các nước có 2 thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. b) Các châu lục dưới đây có bao nhiêu thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: - Châu Mỹ - Châu Âu - Châu Phi - Châu Á - Châu Đại Dương - Châu Nam Cực

Xem lời giải

Bài 8 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 4 SGK (trang 183), hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau: - Em hãy nhận xét về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 9 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, sự tập trung quá đông dân cư vào đô thị trong khi kinh tế chưa thật phát triển có thể dẫn đến những khó khăn gì về kinh tế, xã hội, môi trường?

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết những từ chỉ yếu tố thiên nhiên mà con người cần hằng ngày để tồn tại: không khí, gió, đất, ánh sáng, địa hình, nhiệt lượng, sông ngòi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư là b) Người E-xki-mô sống ở vùng cực Bắc thường mặc đồ bằng da thú, mục đích chủ yếu là để c) Ngành kinh tế chịu tác động rõ rệt nhất của hoàn cảnh tự nhiên là

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên mười loại khoáng sản được sử dụng trong sản xuất công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên năm loại thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu năm tác động tích cực và năm tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên theo mẫu sau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: "suy thoái, nhiều, có hạn, cạn kiệt, lớn" Con người ngày càng khai thác (1) ... tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu ngày càng (2) ... của mình, trong khi lượng tài nguyên thiên nhiên Trái Đất là (3) ... Điều đó dẫn tới nhiều loại tài nguyên bị (4) ... (tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật,...) hoặc có khả năng (5) ... (tài nguyên khoáng sản).

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Phát triển bền vững là sự phát triển b) Bảo vệ thiên nhiên không gồm nội dung nào dưới đây? c) Ý nghĩa của việc khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên không bao gồm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các hành động sau đây của các thế hệ hiện tại sẽ làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai như thế nào? a) Phá rừng bừa bãi để lấy gỗ, lấy đất canh tác. b) Khai thác khoáng sản quá mức để phát triển công nghiệp. c) Canh tác nông nghiệp bất hợp lí (sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,...) làm suy thoái đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu các nguồn lợi tự nhiên có ở địa phương em. Trong đó, nguồn lợi nào có vai trò quan trọng nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất