Bài 17: Các cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 50, 51 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đóng hoá dân tộc của các triều đại phong kiến phương Bắc? A. Đưa người Hán sang ở lẫn với người Việt, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 51 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Tục ăn trầu, nhuộm răng đen đã trở thành tập quán truyền thống của người Việt. B. Món bánh chưng, bánh giầy trưyền thống của người Việt thường được làm vào dịp lễ, tết để dàng cúng tổ tiên.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những phong tục, tập quán nào của người Việt từ thời Bắc thuộc vẫn còn được giữ gìn, bảo lưu đến tận ngày nay?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 52 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có nhận xét cho rằng, trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, nền vẫn hoá Việt chỉ như một toà nhà thay đổi bề ngoài mà không bị thay đổi cấu trúc bên trong. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến này.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 52 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn tư liệu sau về lời của viên quan đô hộ người Hán: “Việt là đất ở ngoài cõi. Dân cắt tóc vẽ mình, không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đai mã trị được”. Đoạn tư liệu trên cho em biết điều gì?

Xem lời giải