Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Bài 1 trang 19 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm là A. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp. B. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng. C. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi. D. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa. b) Bán cầu Nam của Trái Đất ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời vào ngày A. 22 tháng 12. B. 21 tháng 3. C. 22 tháng 6. D. 23 tháng 9.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho sơ đồ sau: Em hãy cho biết: - Hình dạng quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. - Hướng chuyển động. - Thời gian chuyển động hết một vòng. - Góc nghiêng của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo. - Hướng nghiêng của trục trong quá trình chuyển động.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau để thể hiện vị trí của Trái Đất vào ngày 22 tháng 6, bằng cách thêm: đường phân chia sasng tối, Xích đạo, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam và chú thích bán cầu Bắc, bán cầu Nam.

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào. Thời gian bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) ... Ở các (2) ... (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) ... ) một năm (4) ... xuân, hạ, thu, đông.

Xem lời giải

Bài 7 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Ở Xích đạo luôn có độ dài ngày - đêm bằng nhau. b) Ngày 22 tháng 6 ở vùng cực Nam có hiện tượng ngày dài 24 giờ. c) Ở cực trong năm có 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm. d) Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9, mọi nơi trên trái Đất đều có độ dài ngày - đêm bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào cuối tháng 12, bố của An có một chuyến công tác một tuần đến Niu Di-len. Mẹ của An đi mua sắm thêm nhiều đồ ấm cho bố An mang đi công tác. Theo em, sự chuẩn bị như vậy có hợp lí hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 10 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Câu tục ngữ sau đây đề cập đến hiện tượng nào? "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối" A. Mùa trên Trái Đất. B. Ngày - đêm dài ngắn theo mùa. C. Thời vụ sản xuất nông nghiệp. D. Sự chênh lệch ngày đêm giữa các vĩ độ.

Xem lời giải