Bài 1: Lịch sử và cuộc sống - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 97 phiếu
Bài 1.1 trang 5 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lịch sử được hiểu là: A. những chuyện cổ tích được kể truyền miệng. B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 5 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân môn Lịch sử mà chúng ta được học là A. môn học tìm hiểu lịch sử thay đổi của Trái Đất dưới sự tác động của con người. B. môn học tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người từ khi con người xuất hiện cho đến ngày nay.

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 5 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 1 (trang 9, SGK) giúp em hiểu biết về A. sự xuất hiện của máy tính điện tử trên thế giới. B. sự thay đổi của các loại hình máy tính điện tử qua thời gian

Xem lời giải

Bài 1.4 trang Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về: A. quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất B. các thiên thể trong vũ trụ

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử? A. Học lịch sử để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của ông cha ta trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. B. Lịch sử tìm hiểu về quá khứ nhưng không có nhiều giá trị đối với hiện tại.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết những gì? Bản thân em biết được thêm những gì thông qua việc học tập lịch sử?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với cá nhân em hình thức học tập lịch sử nào khiến em hứng thú nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy giải thích vì sao Bác Hồ lại nói “Hôm nay, gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa rất to lớn vì Vua Hùng là một vị khai quốc…Các Vua Hùng đã có công dựng nước,Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời căn dặn của bác nói lên điều gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống hiện nay

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hỏi người thân để vẽ lại sơ đồ tộc phả gia đình em (khoảng 4 thế hệ) và giới thiệu với bạn. Thông qua sơ đồ đó em biết gì về gia đình mình

Xem lời giải