Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Bài 1 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích tên các hành tinh trong sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính theo thứ tự xa dần Mặt Trời? A. Thứ 2. B. Thứ 3. C. Thứ 4. D. Thứ 5.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? A. Mặt Trời là một hệ hành tinh, gồm nhiều thiên thể. B. Hệ Mặt Trời là một hệ sao, với nhiều ngôi sao có khả năng tự phát sáng. C. Hệ Mặt Trời là một hệ sao trong dải ngân hà, có tám hành tinh. D. Mặt Trời là một ngôi sao tự phát ra ánh sáng nằm trong hệ Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để thuyết phục người khác rằng: Trái Đất có dạng hình khối cầu, em có thể sử dụng các dẫn chứng nào sau đây: a) Ảnh chụp Trái Đất từ vệ tinh. b) Bóng Trái Đất che Mặt Trăng vào đêm nguyệt thực. c) Sơ đồ hệ Mặt Trời trong SGK. d) Sự tích bánh chưng, bánh giầy.

Xem lời giải

Bài 5 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ sau, em hãy tính chu vi Xích đạo của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đứng ở bờ biển quan sát một con tàu từ xa vào bờ, đầu tiên ta chỉ nhìn thấy ống khói, sau đó là một phần của thân tàu, cuối cùng ta mới nhìn thấy toàn bộ con tàu. Dựa vào kiến thức đã học về hình dạng của Trái Đất để giải thích cho hiện tượng đó.

Xem lời giải