Chương 3: Xã hội cổ đại- Sách bài tập

Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại chữ viết đầu tiên của loài người là A. chữ tượng hình. B. chữ tượng ý. C. chữ giáp cốt. D. chữ triện.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 23 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. Hình 4 (trang 31, SGK) cho em biết điều gì về nền sản xuất của người Ai Cập cổ đại?

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 23 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: II TCN, lưu vực Lưỡng Hà, 3 200TCN, Ai Cập cổ đại, sông Hằng, IV TCN đề điền vào chỗ trống (..) cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4 (trang 31, SGK), hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập cổ đại theo ý hiểu của em.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy liệt kê theo mẫu dưới đây những thành tựu về văn hoá mà cư dân ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại đạt được.

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 24-25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là A. Hoàng Hà và Trường Giang. B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: Đạo Vê-đa, Đạo Bà La Môn, Đạo Phật, Ấn Độ giáo, A-sô-ca, Thích Ca Mâu Ni để điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu tiêu biểu của văn hoá Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ kết quả của bài tập 2 (phần A. Trắc nghiệm), hãy mô tả nét chính về sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc hai đoạn tư liệu dưới đây, hãy cho biết quan điểm của đạo Phật (1) có mâu thuẫn với quan điểm phân biệt đẳng cấp của đạo Bà La Môn (2) không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao nói: Ấn Độ là đất nước của các tôn giáo và các bộ sử thi?

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra một số thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Hãy nhận xét (viết khoảng 5 câu) về một thành tựu mà em ấn tượng nhất.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 27 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định phương án đúng. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở A. đồng bằng Hoa Bắc.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 1. Trung Quốc a. Hoàng đế

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở (1)................

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: nông dân lĩnh canh (tá điền); quan lại, nông dân giàu có; địa tô; nhận ruộng; cày cấy; phong kiến đề điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất