Bài 14: Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 42 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào? A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN. B. Từ năm 258 TCN đến năm 179 TCN. C. Từ năm 208 TCN đến năm 179 TCN. D. Từ năm 208 TCN đến năm 43.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 43 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Sự phát triển của sản xuất nhu cầu chung sống, cùng làm thuỷ lợi và chống ngoại xâm là cơ sở cho sự ra đời của Nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 43, 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: kẻ, chiềng, chạ; cơm, rau, cá; nhà sàn; lễ hội: thuyền; gạo nếp, gạo tẻ; ngang vai, búi tó hoặc tết kiểu đuôi sam phù hợp để điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn và nêu ra 10 từ khoá quan trọng liên quan đến thời kì Văn Lang - Âu Lạc mà em thu hoạch được.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao nói tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai? Sự ra đời của nhà nước này có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử Việt Nam?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có ý kiến cho rằng:”Trống đồng Đông Sơn được xem là một bộ sử thu nhỏ về đời sống của người Việt cổ”. Từ những hoa văn trên trống đồng (hình 7, 9, trang 63, 64, SGK) kết hợp với tra cứu thông tin qua sách, báo và internet, em hãy chứng minh cho nhận định trên.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ hình ảnh và thông tin dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn (5 - 7 câu) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.

Xem lời giải

Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những thành tựu nào của nền văn minh Việt cổ đầu tiên còn được bảo tồn đến ngày nay.

Xem lời giải