Bài 10: Hy Lạp và La Mã Cổ đại - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 65 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 29-30 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu? A. Trên lưu vực các dòng sông lớn B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 30 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội đụng lịch sử. A. Người Hy Lạp và La Mã sáng tạo ra chữ tượng hình. B. Người Hy Lạp cổ đại tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá của các cư dân phương Đông cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 31 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ô chữ hai bên (trái, phải) với ô chữ ở giữa sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Trắc nghiệm- trang 31 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nhân vật lịch sử với lĩnh vực khoa học mà họ có nhiều cống hiến.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 32 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự hình thành và phát triển của nến văn minh ở đây?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy điển những nội dụng thích hợp vào bảng theo mẫu sau để so sánh những điểm giống và khác nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 32 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao thủ công nghiệp và thương nghiệp là nền tảng kính tế chính của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những thành tựu nào của văn mình Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay?

Xem lời giải