Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng các dữ liệu dưới đây để hoàn thành sơ đồ theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ ở câu 1, hãy trình bày cấu tạo bên trong Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Vật chất nóng chảy trong lớp man-ti gọi là A. mac-ma. B. dung nham. C. badan. D. núi lửa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất (hình 2 trang 130 SGK), hãy: a) Cho biết tên bảy mảng lớn của vỏ Trái Đất. b) Kể tên ba cặp địa mảng xô vào nhau. c) Kể tên ba cặp địa mảng tách xa nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể (1) ... hoặc (2) ... Ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng sẽ hình thành các (3) ..., các (4) ... kèm theo là các hiện tượng (5) ... và (6) ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự di chuyển của các địa mảng sẽ tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải