Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 72 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 48 ,49 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. C. Huyện Mê Linh, Hà Nội. D. Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 49 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ý ở cột A với cột B cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 49-50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã nối dậy khởi nghĩa và giành thắng lợi.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghi lại những địa điểm quan trọng nhất (gắn với địa danh hiện nay) của năm cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiết Tổng - viên Thái thú người Hán khi được cử đến cai trị nước ta đã “phần nàn”:“Dân xứ ấy dễ làm loạn, rất khó cai trị”. Em hãy viết từ 3 - 5 câu thể hiện ý kiến của mình về nhận định này.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy viết một đoạn vẫn (khoảng 10 - 15 câu) để bày tỏ suy nghĩ của mình về chủ đề: “Việt Nam - một dân tộc không chịu cúi đầu”.

Xem lời giải