Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 71 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 38 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với tôn giáo nào từ Ấn Độ và Trung Quốc? A. Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo và Thiên Chủa giáo. C. Ấn Độ giáo và Phật giáo. D. Ấn Độ giáo và Hói giáo.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 39 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. A. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ. B. Để ghi nhớ sự kiện. C. Đề sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra của nó. D. Đề phục dựng và tái hiện lại sự kiện.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ý cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai nhóm học sinh tranh luận về văn hoá Đông Nam Á mà chưa phân định đúng sai. - Nhóm A thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á chỉ tiếp thu những thành tựu tử văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ chứ không có sự sáng tạo gì thêm. - Nhóm B thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á có nhiều giá trị riêng do các cư dân bản địa sáng tạo nên, đồng thời tiếp thu có chọn lọc một số thành tựu của văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu được mời làm trọng tài thì em sẽ ủng hộ ý kiến của nhóm nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu văn trên các lĩnh vực chủ yếu của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hiểu và cho biết biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày nay lấy ý tưởng tử thành tựu văn mình nào của cư dân Đông Nam Á từ thời sơ kì và phong kiến.

Xem lời giải