Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu văn trên các lĩnh vực chủ yếu của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Đề bài

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu văn trên các lĩnh vực chủ yếu của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Các lĩnh vực chủ yếu

Thành tựu

Chữ viết

 

Văn học

 

Nghệ thuật

 

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 56, 57,58 SGK 

Lời giải chi tiết

Các lĩnh vực chủ yếu

Thành tựu

Chữ viết

Nhiều cư dân Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ

Người Việt thì thừa kế hệ thống chữ hán của người Trung Quốc.

Văn học

Bên cạnh kho tàng văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, hò vè,... ), người Đông Nam Á cũng tiếp thu văn học của người Ấn Độ, tiêu biểu nhất là sử thi Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-y-a-na để sáng tạo bộ sử thi của dân tộc mình như: Phạ lắc - Phạ Lam (Lào), Ra-ma-ken (Thái Lan), Ra-ma-y-a-na (In-đô-nê-xi-a), Riêm Kê (Cam-pu-chia),..

Nghệ thuật

 tiêu biểu ở Đông Nam Á là kiến trúc đền — núi, như đền Bô-rô-bu-đua, La-ra Giong-grang (In-đô-nê-xi-a), khu di tích Mỹ Sơn (Việt Nam),...

Nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt của Ấn Độ với các loại hình chủ yếu là phù điêu, các bức chạm nổi, tượng thần, Phật,...

Tín ngưỡng, tôn giáo

tín ngưỡng phồn thực, tục thờ cúng tổ tiên, tục cầu mưa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí