Giải bài 6- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Hãy so sánh về hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội giữa các cư dân Phù Nam và cư dân Chăm-pa theo bảng sau:

 

Nội dung so sánh

Phù Nam

Chăm-pa

Hoạt động kinh tế

 

 

Tổ chức xã hội

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 88 và 92 SGK

Lời giải chi tiết

Nội dung so sánh

Phù Nam

Chăm-pa

Hoạt động kinh tế

trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm; sản xuất hàng thủ công; khai thác các nguồn lợi tự nhiên của rừng và biển; buôn bán bằng đường biển phát triển.

Tổ chức xã hội

Xã hội phân chia thành các tầng lớp chính như: tăng lữ, quý tộc, dân tự do, và nô lệ.

Xã hội phân chia thành các tầng lớp chính như: tăng lữ, quý tộc, dân tự do nhưng không có nô lệ 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài