Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đất là b) Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là c) Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất? d) Dựa vào thành phần nào trong đất để xác định đất ẩm hay khô? e) Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chú thích các tầng đất cho hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy trình bày các nhân tố hình thanh đất, bằng cách hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm chú giải cho lược đồ sau, bằng cách thể hiện kí hiệu và ghi tên các loại đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các ý sau, ý nào là biện pháp để làm tăng độ phì của đất? a) Xới đất. b) Sử dụng phân hóa học. c) Sử dụng phân hữu cơ. d) Du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. e) Phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật dưới đại dương? b) Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do c) Kiểu thảm thực vật nào dưới đây thuộc đới nóng? d) Các loài động vật chịu được khí hậu lạnh giá vùng cực là

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghi tên các loài sinh vật vào bảng theo mẫu dưới đây cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các loài thực, động vật vào đúng nơi mà chúng sinh sống theo bảng mẫu sau: "Gấu trắng, phong lan, báo gấm, bao báp, địa y, tùng, lãnh sam, sư tử, vượn, chó sói, voi, phong lá đỏ, ô liu, dương xỉ".

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. - Em hãy cho biết tên một số loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. - Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó. - Hãy đề xuất một số biện pháp để bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Rừng nhiệt đới phân bố ở b) Ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới?

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để so sánh đặc điểm của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy chú thích các tầng của rừng mưa nhiệt đới trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khí hậu là nhân tố rất quan trọng để rừng nhiệt đới có thể phát triển. Em hãy cho biết ở vùng ruefng nhiệt đới có khí hậu như thế nào. - Nhiệt độ - Lượng mưa

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rừng nhiệt đới có nhiều loài động vật leo trèo giỏi như các loài khỉ, vượn, đười ươi, trăn, rắn, báo, cầy,... Dựa vào đặc điểm, cấu trúc rừng nhiệt đới, em hãy giải thích lí do vì sao ở đây lại có nhiều loài động vật leo trèo giỏi sinh sống.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rừng nhiệt đới có vai trò hết sức quan trọng đối với nhân loại. Em hãy tìm hiểu thông tin để viết một bài tuyên truyền về bảo vệ rừng nhiệt đới. (Gợi ý các nội dung: tầm quan trọng của rừng nhiệt đới, sự suy giảm của rừng nhiệt đới, các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới).

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Ý nào sau đây là không đúng khi nói về các đới thiên nhiên trên Trái Đất? A. Các đới thiên nhiên có sự khác nhau về sinh vật và đá. B. Các đới thiên nhiên hình thành trên nền các đới khí hậu khác nhau. C. Nơi có nhiệt độ trung bình năm cao sẽ hình thành đới ôn hòa. D. Cảnh quan trong một đới thiên nhiên khác nhau ở các khu vực do sự khác nhau về chế độ mưa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất