Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Bài 1.1 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tư liệu hiện vật là A. di tích, đồ vật của người xưa còn được giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất B. những lời mô tả về các hiện vật của người xưa được lưu truyền lại.

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tư liệu chữ viết là A. những hình khắc trên bia đá. B. những bản ghi; sách được in, khắc bằng chữ viết; vở chép tay,... từ quá khứ còn được lưu lại đến ngày nay.

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Truyền thuyết “Sơn Tỉnh - Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của đân tộc ta? A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm. B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 4. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu nào? A. Tư liệu hiện vật. B. Tư liệu truyền miệng.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... để phục dựng lại lịch sử. B. Các nhà sử học dựa vào các nến văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 8 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nguồn sử liệu ở cột A với khái niệm, ý nghĩa ở cột B sao cho phù hợp. 1. Tư liệu hiện vật a. Những di tích, đồ vật của người xưa còn được giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những nguồn sử liệu nào có thể sử dụng để tìm hiểu và phục dựng lại lịch sử? Hãy nêu ví dụ cụ thể

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các nguồn sử liệu có ý nghĩa như thế nào trong việc tìm hiểu lịch sử?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ đoạn tư liệu dưới đây, em có nhận xét gì về vai trò của lịch sử? Sử để ghi chép việc mà việc thì hay hoặc dở đều làm gương để răn dạy đời sau

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 9 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết những tư liệu lịch sử dưới đây thuộc loại sử liệu nào? Vì sao?

Xem lời giải