Bài 23: Sự sống trên Trái Đất - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 88 phiếu
Bài 1 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật dưới đại dương? b) Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do c) Kiểu thảm thực vật nào dưới đây thuộc đới nóng? d) Các loài động vật chịu được khí hậu lạnh giá vùng cực là

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghi tên các loài sinh vật vào bảng theo mẫu dưới đây cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các loài thực, động vật vào đúng nơi mà chúng sinh sống theo bảng mẫu sau: "Gấu trắng, phong lan, báo gấm, bao báp, địa y, tùng, lãnh sam, sư tử, vượn, chó sói, voi, phong lá đỏ, ô liu, dương xỉ".

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. - Em hãy cho biết tên một số loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. - Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó. - Hãy đề xuất một số biện pháp để bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Xem lời giải