Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ (theo gợi ý) sau về sự phân chúa các tầng lớp trong xã hội Phủ Nam. So sánh với kết quả bài 1 (Phần B, Bài 19), hãy chỉ ra nét tương đồng giữa các thành phần xã hội của Phù Nam so với xã hội Chăm -pa.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh về thành phần xã hội của Chăm-pa và Phù Nam, theo SGK trang 89 và 93 SGK

Lời giải chi tiết

Nét tương đồng của xã hội Phù Nam so với xã hội Chăm-pa: Xã hội phân hoá thành nhiều tầng lớp, trong đó các tầng lớp chính là: tăng lữ, quý tộc, thương nhân, thợ thủ công, nông dân; đặc biệt là tầng lớp thương nhân (gắn với buôn bán đường biển).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài