Bài 4: Nguồn gốc loài người- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 13 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

- Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ - Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu năm? - Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 13 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ. Để ghi nhớ sự kiện.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 14 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền những từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Di cốt của Vượn người sống cách ngày nay khoảng (1)... ...... năm đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1 (trang 17, SGK), em hãy miêu tả hình dáng của Người tối cổ và nói rõ hình đáng Người tối cố giống Vượn người và Người tinh khôn ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Lược đồ hình 2 (trang 18, SGK), em có nhận xét gì về sự phân bố những dấu tích của quá trình chuyến biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 14 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu nội dụng và hình ảnh từ sách, báo và Internet để viết bài giới thiệu về quá trình phát triển của người nguyên thuỷ ở nước ta.

Xem lời giải