Chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - Sách bài tập

Bình chọn:
4.6 trên 61 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 33 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao khu vực Động Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng? A. Nằm giáp Trung Quốc. B. Nằm giáp Án Độ.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 34 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Đông Nam Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước. B. VỊ trí địa lí của Đông Nam Á không thuận lợi cho việc buôn bán bằng đường biển.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 34 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các ý sau đây, ý nào nói về sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên?

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vị trí địa lí đưa đến những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế ở các quốc gia Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ điều gì về giao lưu kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan đến lúa gạo.

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nếu chọn hai thành tựu nổi bật nhất của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn những thành tựu nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 36 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vàokhoảng thời gian nào? A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. B. Tử thế kỉ VII đến thế kỉ X. C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.

Xem lời giải

Bài 2 phần Trắc nghiệm trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác đoạn tư liệu (trang 55, SGK), hãy xác định phương án đúng hoặc sai khi trả lời câu hỏi sau: Thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi điều gì từ Vương quốc Sri Vi-giay-a?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ thế kỉ VỊI đến thế kỉ X đã hình thành một số quốc gia phong kiến. Quan sát hình 1 (trang 52, SGK), em hãy hoàn thiện bảng sau.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 38 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những biểu hiện của sự phát triển giao lưu thương mại giữa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á với nước ngoài trong thời gian từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 38 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với tôn giáo nào từ Ấn Độ và Trung Quốc? A. Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo và Thiên Chủa giáo. C. Ấn Độ giáo và Phật giáo. D. Ấn Độ giáo và Hói giáo.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 39 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. A. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ. B. Để ghi nhớ sự kiện. C. Đề sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra của nó. D. Đề phục dựng và tái hiện lại sự kiện.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ý cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai nhóm học sinh tranh luận về văn hoá Đông Nam Á mà chưa phân định đúng sai. - Nhóm A thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á chỉ tiếp thu những thành tựu tử văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ chứ không có sự sáng tạo gì thêm. - Nhóm B thì khẳng định rằng: Văn hoá Đông Nam Á có nhiều giá trị riêng do các cư dân bản địa sáng tạo nên, đồng thời tiếp thu có chọn lọc một số thành tựu của văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu được mời làm trọng tài thì em sẽ ủng hộ ý kiến của nhóm nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 38 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu văn trên các lĩnh vực chủ yếu của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất