Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan đến lúa gạo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm qua sách tham khảo và intenet

Lời giải chi tiết

  - Thân em như lúa nếp tơ,

Xanh cây tốt rễ, phởn phơ phơi màu

- Lúa rụng đầy đồng, gà chẳng cần ăn

  - Cái cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non

- Chuột sa chĩnh gạo

- Cơm hàng cháo chợ

- Cơm không ăn gạo còn đó.

- Cơm hẩm cà thiu

- Cơm lạnh canh nguội

- Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài