Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Chất khí chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành phần không khí gần bề mặt Trái Đất là b) Thứ tự các tầng của khí quyển từ bề mặt Trái Đất trở lên là c) Gió là sự chuyển động của không khí từ

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống. b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp. c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp. d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất. e) Đơn vị đo khí áp là mb.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghi chú cho hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau để thể hiện các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao, do các vùng vĩ độ thấp có b) Khu vực nào trên Trái Đất phần lớn có lượng mưa trên 2 000 mm/năm? c) Ở các trạm khí tượng, nhiệt kế được đặt ở độ cao cách mặt đất là

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tất cả các trạm khí tượng trên thế giới đo nhiệt độ vào cùng thời điểm: 0, 6, 12, 18 giờ ở Grin-uých - Vương quốc Anh (giờ GMT). Vậy các trạm khí tượng ở Việt Nam đo nhiệt độ vào các giờ nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sắp xếp thứ tự các ý a, b, c, d cho đúng với quá trình nóng lên của khí quyển.

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhiệt độ trung bình các tháng và năm tại một trạm khí tượng là: Em hãy cho biết: - Nhiệt độ trung bình năm. - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất. - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất.

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: Dựa vào biểu đồ, em hãy: - Nêu diễn biến thay đổi nhiệt độ trong ngày. - Nêu thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. - Nêu thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày.

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành sơ đồ quá trình hình thành mây và mưa vào vở bằng cách chú thích cho các mũi tên.

Xem lời giải

Bài 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng số liệu lượng mưa ở một trạm khí tượng: Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết: - Các tháng có lượng mưa nhiều (trên 100 mm). - Các tháng có lượng mưa ít (dưới 100 mm). - Tổng lượng mưa năm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Các yếu tố sử dụng để biểu hiện tình trạng thời tiết là A. nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, gió. B. nhiệt độ, độ ẩm, nắng - mưa, gió. C. ánh sáng, nhiệt độ, nắng - mưa. D. khí áp, ánh sáng, nhiệt độ, gió. b) Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên là A. ni-tơ. B. oxy. C. carbonic. D. ô-dôn. c) Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bản tin dự báo thời tiết sau: Dựa vào bản tin dự báo thời tiết, em hãy: - Cho biết khu vực có nhiệt độ cao nhất và khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong ba ngày. - Nêu đặc điểm chung của thời tiết tất cả các địa điểm trong ba ngày. - Viết về đặc điểm thời tiết ngày 2/9 của khu vực em sống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các câu sau đây, câu nào nói về thời tiết, câu nào nói về khí hậu: a) Sáng nay tựu trường, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng. b) Mùa hạ ở khu vực Bắc Trung Bộ có gió phơn khô nóng. c) Tháng 6 ở Bắc bán cầu là mùa hè, trong khi Nam bán cầu là mùa đông. d) Hôm qua, ở Nam Bộ có mưa rất to, gió mạnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: Quan sát biểu đồ trên, em hãy: - Cho biết từ năm 1900 đến năm 2020 nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất tăng bao nhiêu độ. - Nhận xét về xu thế thay đổi nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất