Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 52, 53 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin nào dười đây không đúng về Khúc Thừa Dụ? A. Là một hào trưởng địa phương ở Ninh Giang, Hải Dương. B. Nhân cơ hội nhà Đường suy yếu đã nói đậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 53 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn các từ/cụm từ cho sản: Quảng Đông; Tiết độ sứ Nam Hứn; Dương Đình Nghệ; Ninh Giang, Hỏi Dương; Hoằng Tháo; khởi nghĩa; 905 đề điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dụng lịch sử. A. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh chính quyền trung ương của nhà Đường còn rất mạnh.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 54 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành những nội dung phù hợp về các vị anh hùng dân tộc.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 54 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào kết quả của bài tập 1, em hãy: 2.1. Chọn một nhân vật mà em ấn tượng nhất và trình bày suy nghĩ của mình về vai trò vị trí của nhân vật đó. 2.2. Giải thích tại sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?

Xem lời giải

Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 54 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà sử học Ngô Sĩ Liên đánh giá về vai trò Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938: "Mưu cũng giới mà đánh công giỏi” Dựa trên kiến thức đã học và nhận thức của mình, em hãy viết một đoạn văn ngắn (7 - 10 câu) chứng minh cho ý kiến trên.

Xem lời giải