Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 55 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vương quốc Chăm-pa được hình thành ở địa bản nào? A. Dải đất ven biển miền Trung nước ta, B. Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nước ta. C. Vùng ven biển miền Trung nước ta, từ phía Nam dây Hoành Sơn đến tỉnh Bình Định ngày nay. D. Các tình miền Trung nước ta, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 55 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp về nội dụng lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 56 sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thiện sơ đồ mô tả các thành phần trong xã hội Chăm pa và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 56 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thiện bảng tóm tắt sau về những nét chính trong hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội của Cham-pa.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 56 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm trong hơn 8 thế kỉ đầu Công nguyên và cho biết thành tựu nào được bảo tồn đến ngày nay.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Liên hệ với kiến thức đã học ở những bài trước, em hãy so sánh những điểm giống và khác nhau trong hoạt động kinh tế cua cư dân Chăm-pa và cư dân Văn Lang-Âu Lạc theo bảng sau:

Xem lời giải

bài 5- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1 (trang &6, SGK), em có nhận xét gì về trình độ kỉ thuật, mĩ thuật cũng như đời sống văn hoá của cư dân Chăm-pa? Nhận xét: - Trình độ kĩ - mĩ thuật: .................................. - Đời sống văn hoá: ......................................

Xem lời giải

Bài 6- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghi chép trong đoạn tư liệu dưới đây cho em biết điều gì về các hoạt động buôn bán trên biển của người Chăm xưa?

Xem lời giải

Bài 7- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 6 (trang 90, SGK), em có nhận xét gì về công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm xưa?

Xem lời giải

Bài 8- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm tư liệu và viết một đoạn giới thiệu về một di tích vẫn hoá Chăm ở nước ta. Theo em, cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của đi tích?

Xem lời giải