Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 56 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ mô tả các thành phần trong xã hội Chăm pa và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 89 SGK

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Đứng đầu là vua, bên dưới là tầng lớp tăng lữ và quý tộc chiếm số lượng nhỏ trong xã hội. Thứ ba là tầng lớp Dân tự do, có số lượng đông đảo nhất, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Nô lệ là tầng lớp chiếm số lượng nhỏ, chủ yếu phục vụ trong gia đình quý tộc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài