Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 56 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm trong hơn 8 thế kỉ đầu Công nguyên và cho biết thành tựu nào được bảo tồn đến ngày nay.

Thành tựu

Thành tựu còn bảo tồn đến ngày nay

 

 

 

 

 

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 3 trang 89, 90 và liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Thành tựu

Thành tựu còn bảo tồn đến ngày nay

Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết riêng cho dân tộc

Tiếng nói, chữ viết Chăm

Tín ngưỡng và tôn giáo: sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo

Các dân tộc tôn giáo, tín ngưỡng như Bà-la-môn vẫn được Chăm giữ gìn

Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), cụm Tháp Hòa Lai (Ninh Thuận),

- Lễ hội: lễ hội Ka - tê

lễ hội Ka-tê,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài