Bài 3: Thời gian trong lịch sử- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 90 phiếu
Bài 1.1 trang 10 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Con người sáng tạo ra các cách tính thời gian phổ biến trên thế giới dựa trên cơ sở nào? A. Sự lên, xuống của thuỷ triểu. B. Các hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, chớp,..

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 10 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dương lịch là loại lịch dựa theo A. sự di chuyến của Mặt Trăng quanh Trái Đất. B. sự di chuyển của Trái Đất quanh Mắt Trời.

Xem lời giải

bài 1.3 trang 10 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, âm lịch là loại lịch dựa theo A. chu kì chuyển động của Mật Trăng quanh Mặt Trời. B. chụ kì chuyến động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 10 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên các tờ lịch của Việt Nam đều có ghi cả âm lịch và đương lịch vì A. cả âm lịch và dương lịch đều chính xác như nhau. B. ở nước ta vẫn dùng hai loại lịch âm và lịch dương song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 11 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. A. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ. B. Để ghi nhớ sự kiện.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 11 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp về nội dung. 1.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 2.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 12 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ trục thời gian thể hiện các sự kiện lịch sử dưới đây theo đúng trình tự. Năm 40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 2000 Trước Công nguyên đã thấy những mẫu xỉ đồng thuộc văn hóa Phùng Nguyên

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 12 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Các sự kiện sau đây được ghi theo âm lịch hay dương lịch? Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ Ngày 2 tháng 9 năm 1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 12 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong quá trình phát triển, loài người đã có những phát minh gì để xác định thời gian?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 12 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, việc sử dụng đồng thời cả âm lịch và công lịch ở nước ta hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì đối với cuộc sống của người dân?

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 12 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điển con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Nhà nước Âu Lạc thành lập khoảng năm 208 TCN, cách năm hiện tại năm....

Xem lời giải