Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 11 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy ghép ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp về nội dung. 1.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 2.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy ghép ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp về nội dung. 

1. Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

a. Một thế kỉ

2. Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

b. Âm lịch

3. Lịch lấy năm tương truyền chúa Giê-su ra đời làm năm đầu tiên.

c. Một thiên niên kỉ

4. 10 năm

d. Dương lịch

5. 100 năm

c. Công lịch

6. 1000 năm

d. Một thập kỉ

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức SGk trang 15

Lời giải chi tiết:

1.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

1 - b

a.Một thế kỉ

2.Lịch dựa theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

2 - d 

b.Âm lịch

3.Lịch lấy năm tương truyền chúa Giê-su ra đời làm năm đầu tiên.

3 - c 

c.Một thiên niên kỉ

4.10 năm

4 - g 

d.Dương lịch

5.100 năm

5 - a 

e.Công lịch

6.1000 năm

6 - c 

g. Một thập kỉ

Loigiaihay.com

Câu 2

Hãy ghép ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp về nội dung. 

1.Năm 179 TCN

a. Thế kỉ

2.Năm 2500 TCN

b. thế kỉ

3. Năm 40

c. Thế kỉ II TCN

4. Năm 938

d. Thiên niên kỉ III TCN

 


Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức SGk trang 15

Lời giải chi tiết:

1.Năm 179 TCN

1 - c

a. Thế kỉ

2.Năm 2500 TCN

  2 - d  

b. thế kỉ

3. Năm 40

3 - a

c. Thế kỉ II TCN

4. Năm 938

  4 - b  

d. Thiên niên kỉ III TCN

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài