Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 11 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai.

A. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ.

B. Để ghi nhớ sự kiện.

C. Đề sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra của nó.

D. Đề phục dựng và tái hiện lại sự kiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 14-15 và hiểu biết của em. 

Lời giải chi tiết

Ý trả lời đúng là: 

A. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ.

B. Để ghi nhớ sự kiện.

C. Đề sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra của nó.

Ý trả lời sai là: 

D. Đề phục dựng và tái hiện lại sự kiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hỏi bài