Giải bài 1.2 trang 10 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dương lịch là loại lịch dựa theo

A. sự di chuyến của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

B. sự di chuyển của Trái Đất quanh Mắt Trời.

C. sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trải Đất và sự di chuyển của Mặt Trăng, Trái Đất quanh Mặt Trời.

D. chu kì chuyến động của Trái Đất quanh trục của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong SGK trang 15

Dương lịch là hện lịch được tính theo chu kì chuyển động của Trái đất quanh mặt trời

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là B

Dương lịch là loại lịch dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài