Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 86 phiếu
Bài 1 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến A. 23 độ 27’. B. 0 độ. C. 90 độ. D. 66 độ 33’. b. Chí tuyến là vĩ tuyến A. 0 độ. B. 66 độ 33'. C. 23 độ 27’. D. 90 độ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích cho hình sau dựa vào các dữ liệu: Xích đạo, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam.

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết số lượng kinh, vĩ tuyến phải vẽ trong các trường hợp sau: - Cách 5 độ vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến. - Cách 20 độ vẽ một kinh tuyến, vỹ tuyến. - Cách 30 độ vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy xác định tọa độ địa lí và ghi lại tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, E. b) Xác định vị trí của các địa điểm trên hình: G(10 độ N, 10 độ Đ); H (40 độ B, 20 độ T).

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết tọa độ địa lí của các điểm sau: - Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa: 109o24’Đ. - Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 23o23’B. - Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 102o09’Đ. - Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: 8o34’B. Hãy xác định điểm nào là cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của nước ta.

Xem lời giải