Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 27 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định phương án đúng. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở A. đồng bằng Hoa Bắc.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 1. Trung Quốc a. Hoàng đế

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở (1)................

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: nông dân lĩnh canh (tá điền); quan lại, nông dân giàu có; địa tô; nhận ruộng; cày cấy; phong kiến đề điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sau khi thống nhất, Tần Thuỷ Hoàng đã cai trị đất nước như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy lập bảng tóm tắt những thành tựu văn hoá, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc đến thế kỉ VI theo mẫu sau.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sơ đồ sự phân hóa xã hội dưới thời nhà Tần (hình 4, trang 41, SGK) cho em biết điều gì về xã hội Trung Quốc dưới thời Tần.

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, thành tựu nào của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII đã được truyền bá hoặc ảnh hưởng tới Việt Nam đến tận ngày nay.

Xem lời giải