Bài 24: Rừng nhiệt đới - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Bài 1 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Rừng nhiệt đới phân bố ở b) Ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới?

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để so sánh đặc điểm của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy chú thích các tầng của rừng mưa nhiệt đới trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khí hậu là nhân tố rất quan trọng để rừng nhiệt đới có thể phát triển. Em hãy cho biết ở vùng ruefng nhiệt đới có khí hậu như thế nào. - Nhiệt độ - Lượng mưa

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rừng nhiệt đới có nhiều loài động vật leo trèo giỏi như các loài khỉ, vượn, đười ươi, trăn, rắn, báo, cầy,... Dựa vào đặc điểm, cấu trúc rừng nhiệt đới, em hãy giải thích lí do vì sao ở đây lại có nhiều loài động vật leo trèo giỏi sinh sống.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rừng nhiệt đới có vai trò hết sức quan trọng đối với nhân loại. Em hãy tìm hiểu thông tin để viết một bài tuyên truyền về bảo vệ rừng nhiệt đới. (Gợi ý các nội dung: tầm quan trọng của rừng nhiệt đới, sự suy giảm của rừng nhiệt đới, các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới).

Xem lời giải