Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các dạng địa hình dưới đây, dạng địa hình nào hình thành do quá trình nội sinh, dạng địa hình nào hình thành do quá trình ngoại sinh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên? A. Đồng bằng ven biển. B. Núi lửa. C. Cồn cát ven biển. D. Hang động đá vôi. b) Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình ngoại sinh tạ nên? A. Các dãy núi trên lục địa. B. Các sống núi dưới đấy đại dương. C. Các đứt gãy lớn trên mặt Đất. D. Các cồn cát trong sa mạc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Vì sao nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình đối nghịch nhau?

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải