Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học về quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh để giải thích.

Quá trình tạo núi là kết quả tác động lâu dài, liên tục và đồng thời của những lực sinh ra trong lòng đất (nội lực) và những lực sinh ra ở bên ngoài (ngoại lực).

Lời giải chi tiết

Tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi:

- Quá trình nội sinh làm các địa mảng di chuyển, có thể xô vào nhau tạo thành núi, hoặc tách xa nhau tạo thành núi lửa. Đồng thời, khi được nâng cao bởi quá trình nội sinh, núi cũng chịu tác động phá hủy của quá trình ngoại sinh.

- Ở những vùng núi trẻ, tác động của nội sinh mạnh hơn nên núi vẫn tiếp tục được nâng cao. Ở những vùng núi già, tác động của quá trình ngoại sinh mạnh hơn nên sự bào mòn diễn ra mạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu